مرکز آموزش صنعت غذای تهران

جهت اطلاع رسانی آموزشی و برگزاری کلاس های مرکز آموزش صنعت غذای تهران ا

اعلام نمرات درسهای آز شیمی آلی و آز تجزیه و شیمی آلی 2 شیمی پودمان 2

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم خرداد 1392ساعت 14:24  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس تصفیه روغن و آزمایشات دستگاهی کارشناسی پودمانی روغن 4

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم بهمن 1391ساعت 10:37  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات ماشین آلات روغن کارشناسی ترم 3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 13:7  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات کاربرد کامپیوتر شیمی ترم1

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 13:5  توسط آموزش  | 

اعلام نکرات تصفیه روغن پودمان3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 13:1  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات کمپوست قارچ ترم3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:36  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات اصول و پرورش قارچ خوراکی قارچ ترم 3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:34  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات مدیریت تولید قارچ پودمان 7

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:31  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات کنترل کیفیت شیمی ترم3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:28  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات اصول استاندارد شیمی ترم 3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:27  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات آزمایشگاه شیمی عمومی شیمی ترم 1

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:24  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات معارف اسلامی کارشناسی آرد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:22  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات معارف اسلامی شیمی پودمان 3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:20  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات معارف اسلامی روغن پودمان3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:18  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات معارف اسلامی کارشناسی روغن ژودمان 2

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 9:14  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس تصفیه آب شیمی پودمان4

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 10:3  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس شیمی فیزیک کمپوت ترم3

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 9:8  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس اصول محاسبات روغن ترم3

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 9:6  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات بیماریهای قارچ خوراکی پودمان 5

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 10:5  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات بیماریهای گیاهی قارچ3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:58  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات بیماریهای گیاهی قارچ5

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:55  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس میوه های روغنی کارشناسی روغن ترم 1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:7  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس تصفیه روغن رشته روغن پودمان 3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:6  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس آشنایی با سیستم ها کارشناسی ترم 3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:4  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس فیزیک عمومی شیمی ترم1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:3  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس میکروبیولوزی قارچ پودمان3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:2  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس معارف کارشناسی روغن ترم1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 9:1  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس فرایند روغن رشته روغن پودمان3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 8:59  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات دروس دانه ها و میوه های روغنی کارشناسی پودمان2

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 8:56  توسط آموزش  | 

اعلام نمرات درس کارآفرینی روغن 3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 8:54  توسط آموزش  | 

مطالب قدیمی‌تر